• Image 01

  Darkom Autogas

 • Image 02

  Uštedite novac

 • Image 03

  Uštedite novac

 • Image 04

  Darkom Autogas

 • Image 05

  Darkom Autogas

 • Image 06

  Darkom Autogas

AKCIJA!!!

Sekvent 4 cilindra, LPG Tech 104 - garancija 2 godine
Atest (vaznost atesta 7 godina) 850,00KM

Close
Menu

O nama

Autocentar Darkom je u 100% vlasništvu, konstantno se razvijajući u smislu povećanja obima posla, unapređenja spektra usluga i kvalitete usluge. Obučenost našeg kadra, opremljenost salona i servisa pokazuje našu konstantnu želju za napretkom u svrhu što zadovoljnijih klijenata uslugom servisiranja i održavanja vozila, odnosno ponudom i snadbjevenošću rezervnim dijelovima. Cilj te želje je vrhunska usluga za klijenta koji rješava sve svoje potrebe vezane uz automobil na jednom mjestu.

Ugradnja Redovna cijena ugradnje Akcijska cijena ugradnje
Poljski sistem LPG Tech sa diznama. Garancija 2god ili 60000km 650,00KM 700,00KM Sa 105,00KM plina HIFA PETROL
Poljski sistem LPG Tech sa injectorima. Garancija 2god ili 60000km 750,00KM 800,00KM Sa 105,00KM plina HIFA PETROL
Italijanski sistem Zavoli Bora sa injectorima. Garancija 2 god ili 100000km 850,00KM 900,00KM Sa 105,00KM plina HIFA PETROL
CIJENA JE BEZ ATESTA.ATEST JE NAKNADNO 175,50KM

Informacije

Vezano za atest

Nakon ugradnje plina obavezno je uraditi atest. Potrebno za atest:
-izjava servisera o ugradnji plina
-dokumentacija-atest od boce, ne stariji od 2 godine
-atest od isparivača
-dokumentacija o vozilu, važeća saobraćajna dozvola.

Vezano za servis

Nakon ugradnje je potrebno izvršiti kontrolni servis nakon pređenih 1.000km Nakon toga vršiti zamjenu filtera tečne i gasne faze na svakih 10.000km Preporučeno je izvršiti čišćenje injectora gasa na 50.000km

Da li je potrebno automobil startovati na benzin?

Isparivaču je potrebna topla voda iz rashladnog sistema koja zagreva TNG (tečni naftni gas) i prevodi ga iz tečnog u gasovito stanje na 23c stepena. Ukoliko je motor hladan, gas će se preterano hladiti tokom isparavanja, zbog čega može doći do oštećenja pojedinih komponenti. Može se desiti i da TNG stigne do usisne grane u tečnom stanju, tako da se dobija prebogata smeša. Međutim, ovu preporuku mnogi ne poštuju i uvek startuju motor na plin, pa čak i zimi. I nama su poznati primeri da neki vozači to rade godinama bez ikakvih problema.
Na kraju, mi Vam preporučujemo da pratite naš savet, ali ukoliko odlučite suprotno, ipak povremeno koristite benzin, kako bi sistem benzina ostao u ispravnom stanju.

Da li postoje automobili sa fabrički ugrađenim plinom?

Iz neobjašnjivih razloga se automobili na gas ne proizvode sem nekih retkih izuzetaka. Kod nekih proizvođača automobila može se naručiti automobil sa ugrađenom gasnom instalacijom. Svetski proizvođači automobila (na primer Citroen, Peugeot, Daewoo, Renault, Mercedes) koriste neke uređaje u serijskoj ugradnji.

U slučaju sudara, šta je potrebno uraditi?

U slučaju sudara dovoljno je zatvoriti izlazni ventil na rezervoaru gasa, a kod novijih modela postoji elektroventil koji automatski, pri gašenju kontakta na vozilu, isključuje dovod gasa.

Kakav je uticaj plina na motor?

Autogas zbog svojih karakteristika ima povoljan uticaj na motor. Trajnost motora se uvećava za cca 35 % u odnosu na benzin, tiši je rad motora, cilindri se manje troše, veća je trajnost ulja u motoru, katalizatora, a trajnost lambda sonde se udvostručuje. Potpuno sagorevanje smese gas-vazduh u cilindrima motora ne dovodi do gubitka goriva u izduvnim gasovima, koji su mnogo čistiji.

Šta je LPG i kakve su njegove karakteristike?

TNG je smeša gasova koji nastaju u procesu prerade nafte, a sastoji se od dominantnih gasova propana i butana uz manje količine propena, butena i pentana. Sastav smeše je sezonski promenljiv tokom godine u zavisnosti od spoljnih temperaturnih uslova i taj odnos gasova je standardizovan i precizno određen. TNG je lako isparljiv na atmosferskom pritisku i zato se pod pritiskom skladišti u tečnom stanju u čeličnim sudovima, ali se popunjenost rezervoara ograničava na 80% zbog velikog koeficijenta termičkog širenja. TNG je potpuno bezbedan u odnosu na bezin ili dizel imajući u vidu da momentalno isparava u kontaktu sa vazduhom, a opasnost zagađenja zemljišta i vode praktično ne postoji. Zbog svojih povoljnih karakteristika, TNG ima vrlo široku primenu kao gorivo za domaćinstva, u industriji, u poljoprivredi i kao gorivo za SUS motore. Tečni naftni gas (TNG), predstavlja smešu propana C3H8 i butana C4H10, koja je uskladištena na povišenom pritisku, tako da se obe, pri normalnim uslovima gasovite komponente, nalaze u tečnom stanju. Udeo pojedinih komponenata u TNG-u se razlikuje od države do države. TNG se u svakodnevnom govoru pominje kao propan-butan ili butan. TNG je bezbojan, i kao gas i kao tečnost, nema miris, tako da mu se iz bezbednosnih razloga dodaje jaka aromatična supstanca (etil-merkaptan ili dimetil-sulfid) koja svojim oštrim i neprijatnim mirisom upozorava na curenje gasa iz rezervoara. Već pri koncentracijama TNG u vazduhu od 0.4% intenzivno se oseća miris dodate supstance.

Od kada se koristi LPG?

Još početkom devetnaestog veka otpočeli su eksperimenti u vezi sa korišćenjem gasa kao pogonskog goriva. Philippe Lebon (1801), William Cecyl(1817), Samuel Brown (1823), Lemuel Wellman (1833) i Etienne Lenoir (1860) daju konstrukciona rešenja motora sa pogonom na gas.
Na temelju tih iskustava Christian Reithman okončava planove za izradu dvocilindricnog motora na gas 1876. godine.
I pored činjenice da su ostvareni uspešni rezultati u proizvodnji oko 30.000 ovih motora, potreba za brzim motorima u to vreme dovela je do ideje bržeg benzinskog motora, koji je proizveden 1882. godine u Daimler&Mayback. Motore na gas nakon tog perioda zamenjuju motori na benzinski pogon koji se od 1886. godine i koriste u autoindustriji.
Problemi sa transportom gasa, zbog činjenice da nije bio poznat postupak sabijanja gasa predstavljao je glavni razlog prelaska na benzin kao pogonsko gorivo.
Sa ekonomskom krizom koja je zahvatila svet u periodu 1920. i 1940. godine aktuelizuje se korišćenje gasa kao pogonskog goriva prvenstveno zbog njegove pristupačne cene da bi se taj trend ekonomskim oporavkom napustio.

Galerija

Cjenovnik

Venturi sistemi:
Karburator od 450,00KM
Mono injection od 450,00KM
Garancija 2 godine ili 60.000km

Sekvent sistemi:
LPG Tech - garancija 2 godine ili 60.000km
4 cil: 700.00Km - 800,00KM
5-6 cil: 1.100,00
8 cil: 1.600,00KM
Zavoli-garancija 2 godine ili 100.000km
4 cil: 900KM
5-6cil: 1.600,00KM
8cil: 1.900,00KM
Motori sa direktnim ubrizgavanjem: FSI,TSI,TFSI,DIRECT,DISI,JTS
Zavoli: 1.950,00KM

Sistem za podmazivanje ventila Flash Lube: 100,00KM

Kontakt

Država - Bosna i Hercegovina
Grad - Sarajevo
Mesto - Istočno Sarajevo
Ulica - Ravnogorska 171
Kontakt telefon - 057/316-309, 065/292-210
e-mail - darkomgas@hotmail.com
Pratite nas na našoj fejsbuk stranici DARKOM autoplin

Klikom na uputstva (directions) i ukucavanjem vaše ulice odakle dolazite, dobićete najbrži put do nas.

Copyright © 2014 Darkom doo All rights reserved Design by: Nikola Guzina